Gener fra bier

11-01-2021

Spørgsmål

Vi modtager af og til en naboklage over bihold (honningbier). Klagerne går på frygt for at blive stukket, og gener ved biernes ”klatter”. Vi er i tvivl om, om det overhovedet er et forhold, som vi er myndighed for. Det lader til, at Danmarks Biavlerforening mener, at bihold er reguleret jf. Miljøaktivitetsbekendtgørelsen, hvor kommunerne jo er tilsynsmyndighed. Men vi har svært ved at se sammenhængen med det øvrige ikke-erhvervsmæssige dyrehold, som er nævnt i Miljøaktivitetsbekendtgørelsens Kapitel 4. Og svært ved at se en eventuel sammenhæng med bestemmelserne om uhygiejniske forhold i Kapitel 5. Er bier reguleret jf. Miljøaktivitetsbekendtgørelsen (eller evt. en anden bekendtgørelse, hvor kommunen er tilsynsmyndighed)? Og efter hvilken §?


Svar

Ja, det er tilladt at have bier i en almindelig villahave, men bierne må ikke forårsage væsentlige gener for de omkringboende. Et dyrehold med biavl vil alt andet lige hverken være ”et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold” eller ”et erhvervsmæssigt dyrehold”, men vil være omfattet af adgang til kommunal indgriben i forhold til gener fra væsentlig forurening og/eller skadedyr efter miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 12, stk. 2 og 3, samt §§ 14 og 15. 

Miljøstyrelsen mener godt at biernes "klatter" kan reguleres efter miljøaktivitetsbekendtgørelsens, kapitel 4 § 10, hvorimod frygt for at blive stukket ikke kan reguleres efter denne bekendtgørelse. Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken