Fysiske tilsyn i corona -tid

06-05-2020

Spørgsmål

Svaret er opdateret den 7. juli 2020

Pga. Corona må vi ikke køre på tilsyn lige nu. Landboforeningerne har desuden frarådet landmændene at modtage besøg, der ikke er nødvendige. Vil det være muligt at lave tilsynet ved hjælp af fx facetime, hvor landmanden viser, det vi ønsker at se, ved hjælp af sin mobiltelefon? Vil et sådan "tilsynsbesøg" kunne registreres som et fysisk tilsyn, selv om vi ikke har været der fysisk på ejendommen? Er der planer for at ændre reglerne, så det bliver muligt?


Svar

Svaret er opdateret den 7. juli 2020: 

Miljøministeren har dispenseret fra en række krav i miljøtilsynsbekendtgørelsen grundet Corona-situationen. Læs mere herom i denne nyhed.

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken