Dyretæthed for udendørs sohold (harmonireglerne)

 

08-09-2022

Spørgsmål

I følge byggebladet vedr. udendørs sohold, er der foreskrevet en dyretæthed på max 1,4 DE/ha/planperiode. Er denne regel stadig gældende, uagtet at harmonikravene er ophævet i husdyrgødningsbekendtgørelsen? I Landbrugsstyrelsens vejledning om gødskning og harmoniregler for planperioden 2021-22 er reglerne vedr. erhvervsmæssigt dyrehold slettet. Hvis et landbrug ikke er omfattet af gødskningslovens § 5 og 6, og dermed ikke er underlagt at være med i registeret for gødskningsregnskabet, er landbruget så heller ikke underlagt harmonireglerne, selv om der er tale om et erhvervsmæssigt dyrehold? https://lbst.dk/landbrug/goedning/vejledning-om-goedsknings-og-harmoniregler/


Svar

Ja, reglerne vedrørende dyretæthed finder fortsat anvendelse i byggebladet ”Indretning og drift af udendørs sohold”. Disse skal således overholdes.

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken