brugerbetaling på anmeldelser efter slambekendtgørelsen

01-02-2018

Spørgsmål

På MST´s hjemmeside under erhverv-industri-brugerbetaling ligger en FAQ om brugerbetaling og slambekendtgørelsen, hvor svaret er, at tilsyn efter slambekendtgørelsen er omfattet af brugerbetaling fordi det er et kap-9 tilsyn. Jeg er i tvivl om den konkrete vurdering af påvirkning fra MFS i slam udbragt på landbrugsarealer, som vi foretager ved anmeldelser efter slambekendtgørelsen, er et tilsyn - og omfattet af brugerbetaling.


Svar

Det er korrekt at der skal opkræves brugerbetaling for tidsforbruget der anvendes i forbindelse med udøvelsen af tilsynet. Tidsforbrug der anvendes til forberedelse af tilsynet, herunder gennemgang af analyser for indholdet af miljøfremmede stoffer i slammet må betragtes som en del af tilsynet, hvorfor der opkræves brugerbetaling herfor af et rimeligt tidsforbrug.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken