Brugerbetaling og afrundning

23-05-2019

Spørgsmål

I bilag 1 afsnit 3 i brugerbetalingsbekendtgørelsen står der at tidsforbruget opgøres pr. dag til nærmeste halve time. Der står også nogle kategorier tidsforbruget skal opdeles i. Skal afrundingen for hver enkelt kategori hver for sig eller er det samlet? Hvis f.eks. jeg en dag har registreret 14 min tilsyn på husdyrbruget og 14 min uden for husdyrbruget, skal der så samlet for den pågældende dag opkræves 0,5 timer eller 0,0 timer? Hvis afrundingen skal foregå af det samlede er det så dog ikke sådan at kategorierne for tilsyn opgøres for sig og kategorierne for tilladelse/godkendelse for sig fordi der for tilladelse/godkendelse kun skal opkræves for 80% (VVM fratrækkes)?


Svar

Det fremgår af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 2, afsnit 3, at:

”Til brug for opgørelsen af det tidsforbrug, som udløser brugerbetaling, foretages en registrering i forhold til den enkelte virksomhed af den tid, som miljømedarbejderne anvender på de relevante aktiviteter, jf. afsnit 2.


Tidsforbruget opgøres pr. dag til nærmeste halve time. Tidsforbrug på under 15 minutter på en dag registreres således ikke.”


Tidsforbruget skal opgøres i de kategorier, som er angivet i brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 2, afsnit 3.


Når der i anden linje anvendes begrebet ”tidsforbrug”, refererer dette tilbage til ordet ”tidsforbrug” i første linje. Registreringen skal derfor ske som nærmeste halve time anvendt den pågældende dag pr. kategori. Afrundingen af tidsforbruget foretages således pr. dag pr. kategori. Tidsforbrug på under 15 minutter på en kategori på en dag registreres derfor ikke.


Hvis der f.eks. en dag er brugt 14 minutter på tilsyn på husdyrbruget og 14 minutter på tilsyn uden for husdyrbruget, skal der for den pågældende dag registreres:


•Tilsyn m.v. – aktiviteter på husdyrbruget : 0 timer

•Tilsyn m.v. – aktiviteter uden for husdyrbruget: 0 timer


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken