Anmeldelse af udegående dyrehold

23-11-2017

Spørgsmål

Jf. § 81 i husdyrgødningsbekendtgørelsen, skal kommunen mindst hvert 6. år føre tilsyn med gødningsopbevaringsanlæg på ejendomme, som har erhvervsmæssigt dyrhold, men som ikke er omfattet miljøtilsynsbekendtgørelsen. Af helpdesksvar fra den 12. oktober 2017, omkring anmeldelse af udegående hestehold, fremgår det at udegående dyrehold ikke skal anmeldes via § 70 i husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvis de ikke har fastplacerede anlæg. Mit spørgsmål er så nu, hvordan skal vi ”opdage” erhvervsmæssige, udegående dyrehold når det ikke kræver anmeldelse til kommunen at etablere dem? Hvis vi ikke ved de eksisterer, bliver det udfordrende at føre tilsyn med dem.


Svar

Det er korrekt, at der ikke er pligt til anmeldelse af dyreholdet i dette tilfælde, hvis de ikke har fastplacerede anlæg. 

Kommune skal føre tilsyn med faktisk etablerede, udegående dyrhold til afgræsning, og uden fast placerede anlæg, som kommunen har kendskab til. Kommunen har jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 81 pligt til at påse gødningsopbevaringsanlæg.

Miljøstyrelsen anerkender, at kommunen kun kan føre tilsyn med de udegående dyr, som kommunen har kendskab til. Kommunen kan dog fx tage udtræk fra CHR i den forbindelse, for så vidt angår andre dyr end heste.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken