§81 miljøtilsyn og offentliggørelse

16-01-2019

Spørgsmål

Ved jeres temadag oplyste I, at tilsyn efter §81 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (gødningsopbevaringstilsyn) skulle offentliggøres. Reglerne om offentliggørelse står beskrevet i Bekendtgørelsen om miljøtilsyn Nr. 1476 af 12. december 2017. § 81 tilsyn (gødningsopbevaringstilsyn) er defineret som, værende tilsyn på ejendomme, der ikke er omfattet af krav om regelmæssigt tilsyn efter bekendtgørelsen om miljøtilsyn. Så mine spørgsmål: Er §81 tilsyn omfattet af bekendtgørelse om miljøtilsyn? Skal §81 tilsyn overføres i DMA og offentliggøres? - I så fald hvor er hjemmelen?


Svar

Tilsynet efter husdyrgødningsbekendtgørelsen er ikke omfattet af bestemmelserne om regelmæssige tilsyn i kapitel 2 og 3 i miljøtilsynsbekendtgørelsen. Tilsynsmyndigheden er derfor ikke forpligtiget til at udarbejde en tilsynsrapport efter et fysisk tilsyn, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen § 1, stk. 2. Dog skal tilsynsmyndigheden stadig indberette i DMA, herunder om der er meddelt påbud, forbud, indskærpelser og henstillinger, enten efter hvert tilsyn eller årligt senest den 1. april, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen § 14, stk. 3.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken