Vurdering af zink i en smågriseproduktion

02-11-2018

Spørgsmål

En ansøger har søgt om en § 16 b tilladelse til en smågriseproduktion. Jeg har både argumenter for og mod vurderingen af brugen af medicinsk zink i en tilladelsessituation, og vil derfor gerne have opklaret følgende: 1) Skal der laves en vurdering angående medicinsk zink? 2) Skal der stilles eventuelle vilkår i tilladelsen? 3) Hvis der skal laves en vurdering og stilles vilkår, hvor finder jeg så hjemlen til dette? 4) Ansøger har oplyst, at der benyttes medicinsk zink til smågrisene i de første 14 dage (fravænningsperioden). Ansøger har også oplyst, at beholderen opblandes med gylle fra en nærliggende soproduktion. Mængder for den tilførte soproduktion er ikke oplyst. Hvordan skal det vurderes, om beholderen indeholder over 40 % smågrisegylle fra behandlede smågrise?


Svar

Der skal ikke stilles vilkår i tilladelsen. Som følge af, at godkendelserne og tilladelserne nu gives til produktionsanlægget og udspredning af husdyrgødning nu håndteres gennem generelle regler, skal der ikke længere stilles vilkår vedr. udspredning af gylle i tilladelserne/godkendelserne. Reglerne om udspredning af husdyrgødning fra smågrise, der er tildelt receptpligtig medicinsk zink følger af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 36.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken