Vilkår olietanke

16-06-2021

Spørgsmål

Er det rimeligt at kommunen stiller vilkår om, at lovlige typegodkendte overjordiske olietanke under 6.000 l i forbindelse med et 16a godkendelse eller 16 b tilladelse "skal være overdækket og placeres i et kar eller lignende, der som minimim kan rumme hele tankens volumen." Dermed skal ejendommen leve op til kommunens egne retningslinjer for indretning af tankpladser selvom det udtrykkeligt i disse retningslinjer står, at "retningslinjerne gælder for nyetablering af tankpladser, samt ved udskiftning af tanke på tankpladser." Vilkår om overdækning og kar er temmelig skærpende, når det ej heller i olibekendtgørelse fremgår, at olietanke skal være overdækkede og placeret i et kar. Spørgsmålet går således på om indretning af tankpladser er en del af husdyrloven eller blot en del af den generelle lovgivning?


Svar

Det er kommunen som myndighed, der vurderer hvilke vilkår som er nødvendige i en konkret sag for at sikre, at husdyrbruget med det ansøgte ikke kan indebære væsentlig virkning på miljøet jf. § 36 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.


Kommunen skal foretage konkrete afvejninger og i overensstemmelse med forvaltningsretten, skal vilkår være bestemte, proportionale og sagligt begrundede, dvs. begrundede i hensyn, som varetages med husdyrbrugloven i øvrigt, jf. lovens formål. Se mere i husdyrvejledningen her: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/14-kommunens-afgoerelse-om-godkendelse-og-tilladelse/#4

 
Se også dette helpdesksvar om kommunens hjemmel til at regulere lignende forhold i en miljøgodkendelse https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/sagsbehandling/kanskal-der-stilles-vilkaar-om-tankning-af-diesel-og-opbevaring-af-kemikalier/.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken