Skal udlejet gyllebeholder med i nudrift i husdyrgodkendelse.dk

19-06-2020

Spørgsmål

Skal en gyllebeholder der har været udlejet tælle med i nu drift og 8 års drift? Ejendommen har stået tom i mere end 8 år men gyllebeholderen har været udlejet.


Svar

Hvis gyllebeholderen er i brug, skal den indtastes i nudrift, selvom det er en lejers gylle, der er i beholderen. Gyllebeholderen har på et tidspunkt været godkendt eller tilladt i henhold til tidligere gældende regler og det forudsættes, at den fortsat lever op til kravene til styrke og tæthed for gyllebeholdere, og derfor fortsat kan bruges til opbevaring af gylle. Da der ikke har været dyr på ejendommen i 8 år, forudsætter Miljøstyrelsen, at godkendelsen til dyreholdet er bortfaldet efter udnyttelses- eller kontinuitetsbrudsregler, der knytter sig til det konkrete retsgrundlag, mens gyllebeholderen fortsat har været i drift. Idet det forudsættes at gyllebeholderen har været i brug for 8 år siden og er i brug i dag, skal den indsættes i både nudrift og 8 årsdrift.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken