Skal solceller på driftsbygninger indgå som en del af miljøgodkendelsen?

28-02-2023

Spørgsmål

Jeg har modtaget en ansøgning om etablering af kvægstald. De vil etablere solceller på stalden ved etableringen. Er solceller i dette tilfælde en del af husdyrgodkendelsen, eller skal der meddeles særskilte tilladelser (udover evt byggetilladelse) til solcellerne?


Svar

Solcellerne skal ikke behandles som en del af miljøgodkendelsen til husdyrbruget. Se nærmere i dette helpdesksvar.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken