Risikoscore, spørgsmål til punkt D, Husdyrbrugets størrelse

11-01-2021

Spørgsmål

Hej, Vi har en del husdyrbrug, der har en produktionstilladelse / afgørelse om ikke-vvm, til et dyrehold under 250 DE. Ved risikoscore kan antal DE godt være over 250 DE, pga. normtalsændring. Men der er altså ikke tale en en godkendelse, hvorfor jeg umiddelbart vil mere at bruget skal placeres med værdi = 1 på trods af antal DE, se tekst fra bek.: I bekendtgørelse om miljøtilsyn, 2019-12-09 nr. 1536, bilag 1, miljørisikovurdering, afsnit 2, parametre i miljørisikovurderingen og scoring af parametre, punkt D, Husdyrbrugets størrelse: Ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, som, inden den 1. august 2017, er omfattet af regelmæssigt tilsyn efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn, indtil kommunalbestyrelsen meddeler godkendelse eller tilladelse efter §§16a eller 16b, eller træffer afgørelse om, at ejendommen med erhvervsmæssigt dyrehold ikke er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse, I bekendtgørelse nr. 1519 kigges der kun på antal DE, men dette er ændret i gældende bekendtgørelse, men hvordan skal disse husdyrbrug placeres?


Svar

Ja, miljøstyrelsen er enig i denne tolkning, ud fra bestemmelsens ordlyd. Da husdyrbruget som dem der henvises til i spørgsmålet, uden tilladelse eller godkendelse er: ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, som inden den 1. august 2017 er omfattet af regelmæssigt tilsyn efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn, indtil kommunalbestyrelsen meddeler godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b, eller træffer afgørelse om, at ejendommen med erhvervsmæssigt dyrehold ikke er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken