Råstofloven - høring af regionen ved anmeldelser

19-12-2019

Spørgsmål

Skal Regionen (jf. Råstofloven) høres ved anmeldelser efter Husdyrbrugloven? Hvis anmeldelse af f.eks. en ensilageplads er placeret indenfor 'interesseområde for sand, grus og sten' skal Regionen høres? eller er det taget med i udarbejdelses af Husdyrbrugloven at anmeldelser er af en sådan karakter at Regionen ikke skal høres?


Svar

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det ikke er nødvendigt, at høre Regionen på grund af opførelse af en ensilageplads, som overholder kriterierne for opførelse uden decideret miljøgodkendelse. Anmeldeordningerne kan anvendes ved mindre ændringer på husdyrbrug. I anmeldeordningerne er der fastsat stramme kriterier for, i hvilke tilfælde de kan anvendes. Er disse kriterier overholdt, skal afgørelser om, at den ønskede ændring kan gennemføres uden en decideret miljøgodkendelse, netop ikke gennem en decideret hørings- eller offentlighedsprocedure.


Dog gælder forvaltningslovens regler om partshøring, klagevejledning mv..  Desuden skal organisationer, som har anmodet om underretning i henhold til husdyrbruglovens §§ 61 eller 62, orienteres om afgørelsen.Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken