Opkrævning af brugerbetaling for miljøgodkendelser

12-11-2020

Spørgsmål

I Brugerbetalingsbekendtgørelsens §4 står: "De i § 3 nævnte myndigheder opkræver hvert år i november måned brugerbetaling fra de virksomheder m.v., hvor myndigheden har udført brugerbetalingspligtige opgaver i perioden fra 1. november i det foregående år til 1. november i det indeværende år, medmindre brugerbetalingen allerede er opkrævet, jf. stk. 2. Stk. 2. De i § 3 nævnte myndigheder kan opkræve særskilt brugerbetaling for behandling af en godkendelses- eller tilladelsesansøgning eller behandling af anmeldelse efter bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller eller bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, når behandlingen er afsluttet." Spørgsmål: Betyder stk.2, at vi må opkræve brugerbetaling for alle udarbejdede miljøgodkendelser til både landbrug og virksomheder når arbejdet er afsluttet, og altså ikke behøver at vente til november måned.


Svar

Ja, det er korrekt. Se også svaret på særskilt FAQ og svar om brugerbetaling på https://mst.dk/erhverv/industri/brugerbetaling/faq-brugerbetaling/   under spørgsmålet:

”Hvornår skal der opkræves brugerbetaling for tidsforbruget i forbindelse med udarbejdelse af en miljøgodkendelse eller tilsyn med en virksomhed?”


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken