kan der gives afslag på ansøgning med uændrede produktionsarealer