Hjerteordningen og udearealer/løbegårde

 

10-01-2022

Spørgsmål

Det fremgår af kriterierne i hjerteordningen (refererer til Fødevarestyrelsens ordning ”Bedre dyrevelfærd”) for kvægbesætninger, at nogle af dyrene skal have adgang til udearealer/løbegårde (ikke græsarealer). Problemet er, at lugt og ammoniakfordampningen fra disse udeareler af flere årsager ikke kan sammenlignes med de staldsystemer, der fremgår af bilag 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. F.eks. er der intet sengeleje i udearealet og der er ikke tag, som kunne beskytte mod sollys. Udearealerne kan derfor ikke sammenlignes med et produktionsareal, og der mangler vejledning i, hvordan de skal håndteres.


Svar

Det er rigtigt, at der ikke er nogle staldsystemer i bilag 3, der direkte svarer til en udendørs løbegård. I den situation skal man vælge det staldsystem, der ligner mest. Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2. 
Udendørs opholdsarealer med befæstelse/fast bund, herunder bl.a. verandaer, løbegårde m.v. er produktionsareal. Det er beskrevet i bekendtgørelsens bilag 3, afsnit C, nr. 1.


Se evt. også tidligere helpdesksvar om BAT i forbindelse med udearealer https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/bat/udearealloebegaard-til-konventionel-kvaeghold/ 

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken