Habitatvurdering ved dispensationer efter husdyrgødningsbekendtgørelsen

27-01-2023

Spørgsmål

Vi har modtaget en anmeldelse om læskure til kvæg, der er 3 x 10 m². Derved er de ikke omfattet af husdyrloven. De er anmeldt efter husdyrgødningsbekendtgørelsen. Husdyrgødningsbekendtgørelsen er udstedt i medfør af § 19, stk. 5 i miljøbeskyttelsesloven. I habitatbekendtgørelsen fremgår, at tilladelse, dispensation, anmeldelse m.v., der er udstedt efter miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 5 skal have en habitatvurdering. Betyder det, at vi skal foretage en habitatvurdering ved disse læskure, som er anmeldt efter husdyrgødningsbekendtgørelsen og skal have en dispensation til naboskel? Eller er husdyrgødningsbekendtgørelsen vurderet efter habitatbekendtgørelsen?


Svar

Ja, dispensationer og anmeldelser efter husdyrgødningsbekendtgørelsen skal habitatvurderes efter habitatbekendtgørelsens § 6, jf. § 7, stk. 6, nr. 3.

Se nærmere følgende helpdesksvar:
https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/sagsbehandling/husdyrbrugloven-eller-planloven/Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken