Håndtering af vand på befæstede arealer, hvor husdyrbruget kører med deres maskiner, er ikke i sig selv omfattet af husdyrreguleringen

21-08-2023

Spørgsmål

Hvilken lovgivning og definition benyttes til håndtering af vand på befæstede arealer, hvor husdyrbruget kører med deres maskiner?

Som udgangspunkt er det bare regnvand, men der kan tabes husdyrgødning eller lignende, men dette er blot en teoretisk mulighed.

De befæstede arealer er ikke møddings- og/eller ensilageplads i denne henseende.


Svar

Håndtering af vand fra befæstede arealer er ikke i sig selv omfattet af husdyrreguleringen. 

Dog er der forbud mod, at vandet derfra løber ind på ensilagepladser og møddingspladser, jf. §§ 17 og 13 i husdyrgødningsbekendtgørelsen. 

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken