Håndtering af ikke fast placerede husdyranlæg på mere end 100 m2 på et tilladelses-/godkendelsespligtigt husdyrbrug.