Forhåndsvurdering via husdyrgodkendelse.dk

22-03-2018

Spørgsmål

Mit spørgsmål drejer sig om, at Aabenraa Kommune i et par tilfælde har modtaget forespørgsler igennem husdyrgodkendelse.dk. Hvis kommunen modtager en ansøgning igennem husdyrgodkendelse.dk, fordi en ansøger ønsker vurderet, om det er muligt at placere et anlæg på et indtegnet areal, og kommunen vurderer, at det ikke kan lade sig gøre, hvordan håndterer vi så efterfølgende ansøgningen. Skal vi meddele et afslag med offentliggørelse og klageadgang. Ansøgningerne er ikke vedlagt de lovpligtige oplysninger. De blev udelukkende indsendt for at få en vurdering af, om ansøgerne kunne gå videre med denne placering af anlægget. Rådgiverne oplyser, at det ikke er en mulighed at indsende en fiktiv ansøgning. Sagerne drejer sig i begge tilfælde om hvordan kommunen vurderer et nærtliggende naturareal.


Svar

Efter sit indhold er der ikke tale om en ansøgning, da der er tale om vejledning i en konkret sag. Sagen skal derfor afvises uden begrundelse, klagevejledning mv.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken