Følger en tilladelse den fysiske ejendom eller ejendomsnummeret

01-07-2020

Spørgsmål

Hej, jeg har en stald med tilladelse til smågrise og slagtesvin. Stalden har gennem tiden skiftet ejendomsnummer 3 gange senest i 2016. Vi plejer at sige, at tilladelsen følger ejendommen, men er kommet i tvivl om, hvad der rent faktisk menes med ejendommen? Som udgangspunkt er tilladelsen jo givet til en bestemt stald, så det mest logiske vil være at tilladelsen følger den fysiske stald. Hvad mener Miljøstyrelsen?


Svar

Miljøstyrelsen har tidligere svaret på et tilsvarende helpdeskspørgsmål, se svaret her:  https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/kraever-nyt-ejendomsnummer-ny-godkendelse/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken