Fejl i produktionsarealer

 

03-11-2022

Spørgsmål

Vi sidder med 2 særskilte ejendomme, som begge har modtaget en ny miljøgodkendelse i 2022. Vi har efterfølgende på miljøtilsyn konstateret, at der er uoverensstemmelse mellem de oplyste produktionsarealer og de faktiske forhold:

På ejendom A er der i ansøgningen til miljøgodkendelsen i et staldafsnit oplyst et produktionsareal i både 8-årsdrift, nudrift og ansøgt drift på i alt 751 m². Ved et efterfølgende miljøtilsyn konstaterer vi, at der er sket en fejl i opgørelsen af produktionsarealet. Det betyder, at produktionsarealet i dette eksisterende staldafsnit, som ikke har fået foretaget ændringer de seneste 8 år, kun er 536 m². Det vil sige, at der i miljøgodkendelsen er blevet godkendt et areal både i 8-årsdrift, nudrift og ansøgt drift, som aldrig har eksisteret.

På ejendom B er det omvendt. Her blev det konstateret på tilsynet, at der er 77 m² for lidt i miljøgodkendelsen, da et staldafsnit på 133 m² er faldet ud og to staldafsnit på hhv. 40 m² og 16 m² er for meget i 8-årsdriften, nudriften og ansøgt drift.

Hvordan lovliggør vi disse scenarier? Vi tænker, at der skal søges om et tillæg, men hvad skal 8-årsdriften og nudriften være i disse tillæg? Det vi har godkendt i miljøgodkendelserne, som er forkert, eller det, som der i virkeligheden er/har været på ejendommen? Eller skal miljøgodkendelserne bortfalde, idet de er givet på et fejlagtigt grundlag?


Svar

Miljøstyrelsen forstår spørgsmålet således, at de faktiske oplysninger, som ligger til grund for kommunens godkendelse, har vist sig at være mangelfulde. Ved bedømmelsen af den retlige virkning af mangelfulde faktiske oplysninger i godkendelsen skal kommunen foretage en konkret vurdering af sagen ud fra de generelle forvaltningsretlige principper for sagsbehandling. I denne vurdering indgår kommunens beregning af emission af ammoniak og lugt ud fra de nye faktiske oplysninger. Kommunen skal herefter vurdere, hvorvidt de mangelfulde oplysninger har haft betydning for godkendelsen. Miljøstyrelsen kan ikke gå ind i en nærmere vurdering af sagerne. 


Hvorvidt der skal søges om et tillæg, vil derfor afhænge af den konkrete vurdering i sagen. 

Nudrift og 8-årsdriften skal generelt fastlægges i overensstemmelse med § 30, stk. 3, og § 30, stk. 7, i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken