Er voliere produktionsareal?

07-03-2022

Spørgsmål

I dyreparker, private haver, fritidsklubber m.v. holdes forskellige slags fugle og pattedyr i en fast placeret voliere, hvor dyrene har adgang til at afsætte gødning på hele arealet. Som regel har dyrene desuden en redekasse, et indendørs areal el. lign., hvor der er fri adgang mellem, så de selv bestemmer, om de opholder sig inde eller ude. Nogle gange er der tag over volieren, andre gange er "taget" også lavet af volierenet. Nogle gange er der fliser i bunden af volieren, andre gange jordbund. Der vil sjældent være risiko for forurening, da gødning som regel fjernes løbende fra bunden af volieren, og tætheden af dyr ikke medfører stor koncentration af gødning. Er volierer, i de beskrevne situationer, produktionsarealer? Kan Miljøstyrelsen beskrive nogle forhold, som kan medføre, at en voliere ikke vil være et produktionsareal? Spørgsmålet ønskes belyst både i forhold til miljøaktivitetsbekendtgørelsen (§ 7, stk 2 h) - husdyrgødningsbekendtgørelsen (§ 25) og husdyrbrugloven (§ 16 b) - eftersom arealet af volierer i flere konkrete eksempler medfører, at produktionsarealet overstiger 100 m².


Svar

Der er ikke et entydigt svar på, om en voliere er et produktionsareal. Dette er en konkret vurdering, der afhænger af brugen af volieren. Det er kommunen, der vurderer, om en voliere udgør et produktionsareal.

Følgende kan f.eks. indgå i vurderingen af, at en voliere ikke er et produktionsareal:

- Der er plantedække i volieren, der over en årrække kan udnytte nærringsstofferne fra den afsatte husdyrgødning.

- Fuglene luftes kun i volieren, og der fjernes klatter efter reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 38 om rengøring af areale.

- Fuglene luftes kun i volieren. Fuglene kan altså lukkes ind, eller de sover i redekasse eller lignende, så de ikke bruger arealet hele døgnet.

Følgende kan f.eks. indgå i vurderingen af, at en voliere er et produktionsareal:

- Fuglene opholder sig hele døgnet i volieren.

 

Bemærk, at der kan være flere hensyn, der taler for eller imod at medtage arealet som produktionsareal.

Miljøstyrelsen vurderer, at produktionsareal skal forstås ens i miljøaktivitetsbekendtgørelsen, husdyrgødningsbekendtgørelsen og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken