En del links i helpdesk svarene ender i en "Page not found"

02-10-2018

Spørgsmål

...faktisk alle dem jeg stødte på.


Svar

Miljøstyrelsen er bekendt med problemet som skyldes et skift i server. Vi arbejder på en løsning på problemet.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken