Definition af dyreholdet i §7 i husdyrbrugloven

12-10-2018

Spørgsmål

Jeg er blevet usikker på hvordan sætningen i § 7, 1) skal forstås: 1) 175 m² produktionsareal, hvis der på produktionsarealet på husdyrbruget alene er ammekøer med tilhørende opdræt (kvier, stude, kalve (under 6 mdr.), slagtekalve (over 6 mdr.), tyre) på dybstrøelse, heste, geder eller får. Er der tale om ammekøer + kvier, stude, kalve (under 6 mdr.), slagtekalve (over 6 mdr.), tyre eller må der godt bare være kvier, stude, kalve (under 6 mdr.), slagtekalve (over 6 mdr.) eller tyre på arealet?


Svar

Se tidligere svar:

https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/undtagelsesbestemmelserne/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken