Brugerbetaling for Landzonetilladelse til hundekendel

14-06-2021

Spørgsmål

Er der brugerbetaling til kommune i forbindelse med udarbejdelse af en Landzonetilladelse til en hundekennel


Svar

Der er ikke brugerbetaling iht bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v, (brugerbetalingsbekndtgørelsen), da den ikke dækker opgaver efter planloven.

Reglerne om landzonetilladelse ligger hos Erhvevsstyrelsen, for afklaring om brugerbetaling på reglerne herom, bedes du rette henvendelsen til Erhvevsstyrelsen.    


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken