Brug af digital vejledning

26-09-2018

Spørgsmål

Er der mulighed for, som der var med den tidligere digitale husdyrvejledning, at få fremhævet ændringer i vejledningen, når der laves nye versioner af sider? I den "gamle" vejledning kunne man trykke på knappen "historik" og derefter på "sammenlign". Derefter blev tilføjet tekst merkeret med "grøn" og fjernet tekst med "gul". Det vil lette overblikket betydeligt.


Svar

I den nye vejledning findes der ikke sådan en funktion. Når der sker større ændringer i vejledningen, bliver der udgivet nye versioner af kapitlerne. Ændringerne beskrives kort i en mail, der sendes ud til abonnenter på ændringer til husdyrvejledningen. Ved små korrekturlignende ændringer udgives der ikke nye versioner, og der sendes ikke mails ud om ændringerne.  Man kan tilmelde sig nyhedsmails om vejledningens her: https://husdyrvejledning.mst.dk/abonn%c3%a9r/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken