Bortfalder en § 10 tilladelse til afgræsningsdyrehold automatisk ved udvidelse eller ændring af dyreholdet?

13-09-2022

Spørgsmål

Kommunen har givet en § 10 miljøtilladelse til et helårs, udegående afgræsningsdyrehold i 2013. Dyrene har ingen adgang til stalde, læskure mm. Ved tilsyn i 2022 konstateres, at dyreholdet er blevet udvidet væsentligt i forhold til tilladelsen. I § 8, stk. 2 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen står der, at "etablering, udvidelse eller ændring af afgræsningsdyrehold, der går ude hele året, uden brug af husdyranlæg, kan ske uden godkendelse eller tilladelse." Er § 10 tilladelsen automatisk bortfaldet med udvidelsen af dyreholdet i 2022? Eller er der formalia, som kommunen skal følge i den forbindelse? Og hvilke i så fald?


Svar

Kommunen skal ikke foretage sig noget i forhold til tilladelsen.

Tilladelsen bortfalder ikke, selvom dyreholdet ved tilsynet i 2022 er udvidet. Bortfaldsreglerne vedrører kontinuitetsbrud og ikke udvidelse af dyrehold. 

Tilladelsen skal videre ikke tilbagekaldes, selvom den er blevet irrelevant. 

Se i øvrigt dette helpdesksvar og vejledningen vedrørende husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 2. Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken