Betragtes æsler på samme måde som heste i forhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen?

 

02-02-2023

Spørgsmål

Vi vil gerne vide, om æsler er omfattet af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7, nr. 2?

Vi har et dyrehold, hvor der både er heste og æsler. Husdyrbruget søger om en tilladelse til en ridehal. Produktionsarealet på husdyrbruget er 195 m2.

I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 7, nr. 2, står der, at et dyrehold, der alene består af heste, ikke er omfattet af lovens godkendelses eller tilladelsesordning, hvis produktionsarealet er under 200 m². Æsler er på intet tidspunkt nævnt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Hvis æsler anses som heste, vil det kun kræve en landzonetilladelse til ridehallen.

Hvis æsler ikke er heste, så skal de have en tilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b, da deres produktionsareal er over 100 m2.


Svar

Miljøstyrelsens vurderer, at det ikke er hensigten med bestemmelsen at skelne mellem heste og æsler.

Heste og æsler er en del af hestefamilien, og de holdes oftest på samme måde.

Hvis dyreholdet udelukkende består af heste og æsler, skal det derfor ikke have en tilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b, når produktionsarealet er under 200 m².


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken