Ændringerne i den nye husdyrgodkendelsesbekendtgørelse

26-03-2021

Spørgsmål

Der er en rådgiver, der gør opmærksom på et notat fra Miljøministeriet, hvor der står: Ministeriet bemærker for god ordens skyld, at ministeriet ikke har grundlag for at antage, at den praksis og måde, som miljøkonsekvensrapporter på husdyrområdet er udarbejdet på hidtil, er i strid med VVM-direktivet eller på anden vis utilstrækkeligt. Derfor mener rådgiver, at der ikke er grundlag for at kommunen beder om flere oplysninger jf. bilag 1 afsnit F i bekendtgørelsen. Har rådgiver ret? Har kommunen ingen grundlag for at bede om de oplysninger, der fremgår af afsnit F. F.eks.om husdyrbrugets indvirkning på klima og sårbarhed over for klimaændringer (F.5.f)? Hvad er baggrunden for ministeriets bemærkning?


Svar

Ændringerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen pr. 1. januar i år, er primært en tilpasning, så der er sket en mere direktivnær implementering af VVM-direktivet i husdyrreguleringen. Der kan derfor godt være nuancer, der betyder at kommunen vurderer, at de mangler oplysninger for at kunne vurdere alle emner i Bilag 1 pkt. F. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken