Nudrift i § 16 ansøgning på minkejendom der har søgt permanent nedlukningserstatning

23-05-2022

Spørgsmål

Hvad er nudriften i en § 16 ansøgning fra en minkejendom (der har søgt om permanent nedlukningserstatning) som ønsker f.eks. kvæg på ejendomme i stedet for mink. Der har jo ikke været kontinuitetsbrud, men bortfalder tilladelsen/godkendelsen ved indsendelse af ansøgning om permanent nedlukningserstatning eller når erstatningen er givet?


Svar

Svaret er præciseret den 25/5-2022. 

OBS! Miljøstyrelsen har med dette svar IKKE taget stilling til kravene til permanent nedlukningserstatning, herunder spørgsmålet om muligheden for at opstarte anden produktion på husdyrbruget. Ved spørgsmål herom henvises til Fødevarestyrelsen.

Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at nudriften fastlægges for hvert staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg som den hidtil lovlige drift i henhold til bindende krav i meddelte godkendelser, tilladelser og anmeldelser, der er udnyttet, og ikke efterfølgende er bortfaldet. 

I tilfælde, hvor der kun er indgivet ansøgning om permanent nedlukningserstatning, vil nudriften således skulle beregnes, som minkene fortsat er på ejendommen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken