Er der godkendelsespligt ved omlægning fra helårs- til sommerfarm?

08-02-2019

Spørgsmål

En konsulent spørger, om en omlægning fra helårsfarm til sommerfarm kræver ny godkendelse. Der er en § 11 godkendelse til 1800 årstæver. Vi er i tvivl, da man på en sommerfarm jo vil producere det samme antal, men over en kortere tidsperiode. Dermed vil der være højere lugtkoncentration i spidsbelastningen. Men ud fra den måde man indtastede mink på i det gamle husdyrgodkendelse.dk, ville dette jo ikke være et problem. Her ville de to driftsformer vel give akkurat samme emissioner?


Svar

Kommunen skal vurderer om der er tale om en godkendelsespligtig ændring, er der sat vilkår i den nuværende miljøgodkendelsen der knytter sig til, at den er givet til en helårsfarm? Hvis ja, skal der gives en ny godkendelse efter stipladsmodellen.    


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken