Starter årlig indberetning af IE krav i 2021?

19-10-2021

Spørgsmål

I to helpdesksvar har Miljøstyrelsens skrevet, at den årlige indberetning af dokumentation for overholdelse af IE krav (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 50), som husdyrbrugene skal indsende til kommunen senest den 31. december 2021, skal vedrøre opfyldelse af kravene for året 2020. Men da IE kravene først trådte i kraft den 21. februar 2021, kan kommunen vel ikke kræve dokumentation for at kravene var opfyldt allerede i 2020? Er det ikke først den 31. december 2022, at kommunen reelt kan kræve, at de indsender dokumentation (for perioden 21/2 til 31/12 2021)?


Svar

Indberetning skal ske første gang senest den 31. december 2021 for kalenderåret 2020. 

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 50 trådte i kraft 1. januar 2020, og der er ikke fastsat særlige overgangsregler for § 50. Derfor finder § 50 anvendelse fra 1. januar 2020. Det vil sige, at indberetningen skal ske første gang senest den 31. december 2021 for kalenderåret 2020. 

Vær opmærksom på, at udkast til ændringer af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen lige nu er i høring. I udkastet er det foreslået, at overgangsreglerne omkring de særlige IE-regler, herunder § 50, ændres, så IE-husdyrbrugene skal overholde de bindende krav senest fra det tidspunkt hvor IE-husdyrbruget overskrider stipladsgrænserne i § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven – find høringen her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65589Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken