Skal fodervilkår i §12 miljøgodkendelser håndhæves?

24-09-2021

Spørgsmål

Skal fodervilkår stillet i en §12 miljøgodkendelse til et IE-brug håndhæves på tilsyn?


Svar

Ja, fodervilkårene skal håndhæves, så længe der findes et vilkår om det i den miljøgodkendelse, der er retsgrundlaget for drift af husdyrbruget. Vilkåret kan først ophæves når husdyrbruget revurderes eller søger over på stipladsmodellen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken