Særregler for IE husdyrbrug - hvis godkendelse ikke er udnyttet?

15-10-2021

Spørgsmål

Gælder særreglerne for IE-husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 42-48) for et IE-husdyrbrug, der er godkendt - men ikke har udnyttet godkendelsen endnu?


Svar

Ja, IE-husdyrbrug, som har fået en godkendelse, som ikke er udnyttet endnu, skal overholde særreglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 42-48 fra godkendelsestidspunktet, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 71, stk. 5, 1. pkt.  

Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 71, stk. 5, at: 

De bindende krav til IE-husdyrbrug, der er fastsat i §§ 42-44, § 46 og § 48, skal opfyldes fra det tidspunkt, hvor IE-husdyrbruget får en godkendelse efter § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven. Kravene i §§ 42-44, § 46 og § 48 skal endvidere overholdes fra det tidspunkt, hvor IE-husdyrbruget bliver revurderet. For andre IE-husdyrbrug skal kravene i §§ 42-44, § 46 og § 48 overholdes senest den 21. februar 2021. 

Vær opmærksom på, at udkast til ændringer af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen lige nu er i høring. I udkastet er det foreslået, at overgangsreglerne omkring de særlige IE-regler ændres, således, at IE-husdyrbrugene skal overholde de bindende krav senest fra det tidspunkt hvor IE-husdyrbruget overskrider stipladsgrænserne i § 16 a, stk. 2, i husydyrbrugloven – find høringen her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65589Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken