Præcisering af "forudgående kalenderår" og "seneste kalenderår" i § 50 stk. 2 og 3.

01-05-2020

Spørgsmål

Vi vil gerne have præciseret ”forudgående kalenderår” og ”seneste kalenderår” i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §50 stk. 2 og 3. Forudgående kalenderår: Hvis der indsendes oplysninger til kommunen pr. 31/3 2021, skal der så indsendes for kalenderåret 2020 (1/1 2020- 31/12 2020), eller for perioden 1/4 2019 til 31/3 2020? Eller kan landmanden til enhver tid blot dokumentere en sammenhængende periode på 12 måneder? Seneste kalenderår: Hvis kommunen har udført tilsyn efter 1. april 2020, er landmanden så undtaget for kravet om at indsende oplysninger senest 31/3 2021 for en af de ovenstående perioder? Er det anderledes, hvis tilsynet udføres i perioden 1/1 – 31/3 2020?


Svar

IE-husdyrbruget skal indsende oplysninger senest den 31. marts. Informationerne skal angå det forudgående kalenderår. I forhold til ovenstående eksempel, vil det betyde, at hvis der indsendes oplysninger den 31/3-2021, skal informationerne angå kalenderåret 2020 (1/1-2020 – 31/12-2020). 

Informationerne skal kun indsendes, hvis der ikke er gennemført tilsyn i det kalenderår, som informationerne angår. 

I forhold til ovenstående eksempel, vil det betyde, at hvis der har været udført tilsyn på et tidspunkt i løbet af 2020, vil landmanden være undtaget fra at indsende informationer senest den 31. marts 2021. Det seneste kalenderår skal altså forstås på samme måde, som forudgående kalenderår. 

Det bemærkes, at det kun er basistilsyn eller tilsvarende, som medfører, at landmanden undtages fra at indsende oplysninger, jf forpligtelsen i § 50. Dvs. tilsyn, hvor IE-husdyrbruget gennemgås i sin helhed. 

Tanken med § 50, stk. 2 og 3, har været at give mulighed for, at dokumentation kunne indsamles i forbindelse med tilsyn frem for den årlige indberetning.

Derudover har formålet med bestemmelsen også været, at det ikke skal være nødvendigt for landmanden at indsende oplysninger til kommunen, som kommunen lige har fået ved et tilsyn. Der er planer om at præcisere bestemmelsen, så den bedre opfylder formålet. 

Hvis kommunen er i den situation, hvor de ikke har de relevante oplysninger, kan kommunen indhente disse f.eks. ved at indskærpe bestemmelsen. Kommunen har dog også mulighed for at indhente oplysninger, for at kunne oplyse en sag tilstrækkeligt, inden der træffes afgørelse, jf. officialprincippet. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken