Planlægning af aktiviteter

26-03-2021

Spørgsmål

Kære Helpdesk. I forhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §43, stk. 1, punkt 3, så står der, at personale skal oplæres indenfor "Planlægning af aktiviteter". Hvad er det helt præcist, at medarbejderen skal kunne i praksis? Har I nogle eksempler på dette?


Svar

Planlægning af aktiviteter, skal ses i sammenhæng med formålet med  § 43 i bekendtgørelsen, som er at undgå uheld og utilsigtet forurening ved at sikre, at medarbejderne opnår tilstrækkeligt kendskab til relevante regler, processer og forhold, som driften af et IE-husdyrbrug er forbundet med. Medarbejderne vil efter oplæring være i stand til at agere inden for de regelforskrevne rammer for driften af IE-husdyrbruget, identificere potentielle risici, fejl og mangler, for dermed at kunne forebygge uheld, samt have opnået opdateret viden om håndtering af sædvanlige uheld.

Så aktiviteter kan være rensning af ventilation, så den kører optimalt, planlægning af tilsyn med flydelag, regelmæssig eftersyn af teknologier, gennemgang af beredsskabsplanen osv. tilpasset det enkelte husdyrbrug. Der er mere inspiration at hente i vejledningens kapitel 17 og i "Inspirationskataloget til oplæringsmateriale".


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken