Økologisk IE brug?

13-02-2018

Spørgsmål

En landmand har søgt om tillæg til miljøgodkendelse. Han vil omlægge til økologisk produktion med 9140 slagtesvin svarende til 2285 stipladser. Vil han være underlagt IE direktivet?


Svar

En produktion på 2.000 stipladser slagtesvin eller derover vil være et IE-husdyrbrug, uanset om produktionen er økologisk eller ej. 

Hvis der før den 1. august 2017 er indgivet ansøgning om tillægsgodkendelse til en oprindelig godkendelse efter de tidligere bestemmelser i husdyrbruglovens §§ 11 eller 12, vil det udgøre en godkendelse af udvidelse af et husdyrbrug til et IE-husdyrbrug eller ændring af et IE-husdyrbrug efter de tidligere bestemmelser i husdyrbruglovens § 12, stk. 2 eller 3, jf. stk. 1, nr. 2.

Hvis ansøgning er indgivet fra og med den 1. august 2017, kan ansøgningen ikke udformes og behandles som en tillægsgodkendelse. Der skal indgives ansøgning om etablering af et IE-husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a, stk. 2, nr. 2, jf. overgangsbestemmelsen § 10, stk. 1, i lov nr. 204 af 28. februar 2017 om ændring af husdyrloven m.fl. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken