Miljøledelse på flere husdyrbrug

21-02-2022

Spørgsmål

Hvis en virksomhed har flere husdyrbrug som er omfattet af krav om miljøledelse, kan virksomheden så vælge at lave et miljøledelsessystem der omfatter alle virksomhedens husdyrbrug?


Svar

Ja, det kan de godt. Kravet til miljøledelsessystemet skal dog opfyldes på hvert husdyrbrug, og miljøledelsen skal bruges aktivt samt indberettes årligt. Desuden skal det tilpasses de specifikke forhold på det enkelte husdyrbrug. Miljøledelsessystemet skal også give mulighed for at dokumentere overholdelse af de enkelte vilkår, vedrørende systemet for hver enkelt af de omfattede husdyrbrug.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken