Kaptiel 17 - hvad skal indberettes hvornår?

07-07-2021

Spørgsmål

Hej I bekendtgørelsen står at landmændene skal indsende informationer 31. december. I vejledningen står 31. marts. Der skal indsendes for det forudegående år... betyder det at der 31. december 2021 skal indsendes for kalenderåret 2021? eller?


Svar

Vejledningen er blevet opdateret den 11. juni og nu står der, ligesom i bekendtgørelsen, at oplysninger skal indsendes den 31. december og skal vedrøre det forgående kalenderår. Altså det der indberettes i december 2021 skal angå 2020.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken