Indberetninger af oplysning for 2020? Når reglerne først trådte i kraft 21/2-2021

19-10-2021

Spørgsmål

I har afgivet et svar den 1/5-2020 på følgende spørgsmål "Præcisering af "forudgående kalender år" og "seneste kalender år" § 50, stk. 2 og 3.", hvor I i svaret skriver, at IE-husdyrbrug skal indberette for kalenderåret 2020, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 50. Reglerne er først trådt i kraft for alle IE-husdyrbrug den 21. februar 2021 - jf. overgangsbestemmelsernes § 71. Mit spørgsmål er nu - kan det virkelig passe, at IE-husdyrbrugene skal indberette for kalender året 2020, hvor reglerne ikke var trådt i kraft, medmindre de havde fået en § 16 a husdyrgodkendelse?


Svar

Miljøstyrelsen har svaret på et lignende spørgsmål, hvorfor der henvises hertil. Svaret kan findes her: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/saerregler-for-ie-husdyrbrug/starter-aarlig-indberetning-af-ie-krav-i-2021/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken