Hvem skal indsende indberetning for IE-husdyrbrug

21-12-2022

Spørgsmål

Hvem er i sidste ende ansvarlig for, at oplysningerne for IE indberetningen indsendes til kommunen, når staldene lejes ud? Er det ejer af dyrene eller ejer af bygningerne?


Svar

Det er den ansvarlige for driften af husdyrbruget, som er ansvarlig for, at IE-husdyrbruget opfylder de krav, der er til IE-husdyrbrug i husdyrbruglovgivningen. 

Er det fx ejeren af dyrene, som er ansvarlig for driften, vil det være denne, der er ansvarlig for at opfylde IE-kravene.

Den ansvarlige for driften er ofte den fysiske person eller juridiske person, der har ansøgt om og modtaget godkendelse til IE-husdyrbruget, medmindre driftsansvaret er ændret efterfølgende. I så fald vil det være en relevant oplysning, som kommunen skal modtage. Det er den ansvarlige for driften, der er ansvarlig for miljøforholdene. Det vil derfor også være denne fysiske eller juridiske person, som er ansvarlig for, at driften sker inden for de rammer, der er meddelt i godkendelsen, og at driften sker i overensstemmelse med husdyrbruglovgivningen. 

Se husdyrvejledningen: 2. Ansøgninger og miljøkonsekvensrapporter (mst.dk)
17. Særregler for IE-husdyrbrug (mst.dk)

Se tidligere helpdesksvar: Fortolkning af "driftsherren " (mst.dk)Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken