Brugerbetaling i forbindelse med den årlige IE-indberetning

 

06-04-2022

Spørgsmål

I forbindelse med at vi har modtaget den årlige indberetning fra IE-husdyrbrugene, er vi kommet i tvivl om, vi kan tage brugerbetaling for det arbejde, kommunen har med at gennemgå indberetningerne. Hvis vi i forbindelse med et tilsyn på et IE-husdyrbrug havde modtaget oplysningerne, ville det have været som en del af tilsynet, og der ville have været brugerbetaling for tiden, vi havde brugt. Spørgsmålet er, om der er brugerbetaling på arbejdet, når IE-husdyrbruget selv indsender de påkrævede oplysninger? Hvordan skal vi endvidere forholde os til, hvis et husdyrbrug indsender de påkrævede oplysninger, selvom vi har modtaget oplysningerne i forbindelse med et tilsyn?


Svar

Gennemgang af indberetningerne er en del af tilsynet med, at de generelle regler overholdes. Når dokumentationen indsendes af IE husdyrbrugene, er arbejdet med at gennemse dokumentation også en del af det arbejde, der kan pålægges brugerbetaling.

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken