Vilkår om fosfor i revurderingssager

04-02-2020

Spørgsmål

I har tidligere svaret, at fosfor-vilkår i eksisterende godkendelser, der revurderes, skal bibeholdes, hvis de udspringer af BAT-kravene. Forholder det sig stadig sådan efter den nye godkendelsesbekendtgørelse er trådt i kraft? Af § 69 stk. 5 fremgår det, at § 46, stk. 2 skal overholdes ved revurderingens meddelelse.


Svar

Det følger af den husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 69, stk. 5, at bl.a. kravet i § 46, skal opfyldes fra det tidspunkt, hvor:
- hvor IE-husdyrbruget får en godkendelse efter § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven,
- hvor IE-husdyrbruget bliver revurderet.

For andre IE-brug skal bl.a. kravet i § 46 overholdes senest den 21. februar 2021. 

Det fremgår endvidere af overgangsreglen i § 69, stk. 6, at de bindende krav til IE-husdyrbrug, jf. §§ 37-38, 42-48 og 50, træder senest den 21. februar 2021 i stedet for vilkår, der måtte være fastsat i IE-husdyrbrugets godkendelse for de samme forhold.

Det vil sige, at ved revurdering skal vilkåret ikke videreføres.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken