Tidspunkt for frafald af revurdering

21-06-2018

Spørgsmål

Ang. revurdering af ikke-IE brug: Hvis vi træffer en §12 miljøgodkendelse efter 1. august 2017 (efter den gamle lov) til et ikke-IE brug, kan vi så i afgørelsen skrive, at miljøgodkendelsen ikke skal tages op til revurdering? Eller skal vi vente 8 år med at træffe afgørelsen om at miljøgodkendelsen ikke er omfattet af revurdering? Der kan jo i løbet af de 8 år blive ændret i reglerne for ammoniakbeskyttelsesniveau, og der kan måske også komme nye naturudpegninger. Og i sammenhæng med ovenstående: Vil det give mening, at screene alle ikke-IE miljøgodkendelser, og træffe afgørelser om ”ikke revurderingspligt” i de sager, hvor de ikke skal revurderes? Eller kan vi først træffe selve afgørelsen om ”ikke revurderingspligt” når der er forløbet 8 år, jf. §39 stk. 3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen?


Svar

Bemærk at Miljøstyrelsen den 11-09-2018 har udarbejdet et nyt opdateret svar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/revurdering/tidspunkt-for-frafald-af-revurdering-1/

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken