Tidspunkt for frafald af revurdering

11-09-2018

Spørgsmål

Når kommunen frafalder kravet om revurdering af et ikke IE-husdyrbrug, skal godkendelse så tages op igen om 10 år til fornyet vurdering af om totaldepositionskravet er opfyldt eller ej? Pt. sidder jeg med en § 12 kvægbesætning der påvirker nærmeste kategori 1 natur med 0,3 kg N/ha/år. Der er pt. kumulation i naturpunktet med en anden ejendom og totaldepositionskravet er derfor 0,4 kg N/ha/år. Dvs. vi her og nu frafalder kravet om revurdering. Men i nærheden ligger yderligere 2 svinebrug, som indenfor 10 år meget vel kan udvide så meget, at når vi ser på kvægbruget om 10 år, så er der kumulation med 3 andre husdyrbrug og så kommer totaldepositionskravet ned på 0,2 kg N/ha/år. Der er yderligere en krølle på sagen. Kvægbruget blev godkendt første gang i marts 2010 og har fået et tillæg i 2016. Skal vi først lave en revurdering nu 8 år efter oprindelig godkendelse, og så en ny revurdering i 2024, 8 år efter tillægget i 2016? Eller betyder et frafald af revudering nu, at alle fremtidige krav om revurdering er frafaldet?


Svar

Bemærk, at dette svar er opdateret den 30-05-2018 i forhold til tidligere svar offentliggjort 13-11-2017

Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39, stk. 2, at kommunen skal træffe afgørelse om hvorvidt en godkendelse skal tages op til revurdering, eller om kravet om revurdering kan frafaldes, hvis et ikke-IE-husdyrbrug rent faktisk overholder totaldepositionskravet for ammoniak.
Efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39, stk. 3, skal den regelmæssige revurdering foretages, når der er forløbet 8 år fra det tidspunkt, hvor husdyrbruget første gang blev godkendt og herefter hvert 10. år.
Det er således ikke muligt efter reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen at træffe en afgørelse om revurdering samtidig med, at kommunen meddeler en § 12-godkendelse.
Spørgsmålet om frafald af kravet om revurdering er en selvstændig afgørelse efter § 39, stk. 2, og ikke en revurdering. En afgørelse om frafald skal træffes inden der efter § 39, stk. 3, er pligt til revurdering. Der er ikke nærmere regler om, hvornår denne afgørelse om et eventuelt frafald skal finde sted. Efter miljøstyrelsens vurdering, kan kommunen således godt træffe en sådan afgørelse i forbindelse med meddelelsen af en § 12-godkendelse.
Vurderingen af hvorvidt et ikke-IE-husdyrbrug umiddelbart overholder totaldepositionskravet for ammoniak kan ske ved brug af sorteringsværktøjet i husdyrgodkendelse.dk. For yderligere omkring brugen af sorteringsværktøjet, se vejledningen til kap. 16.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken