Skal revurdering af ikke-IE-brug gentages efter 10 år ?

20-07-2021

Spørgsmål

En Miljøgodkendelse efter §12 er revurderet med et påbud om at nedbringe ammoniakfordampningen om fx 15 år. Skal den så revurderes igen om 10 år ? Eller kan man opfatte det således, at nu er den revurderet, og ammoniakdepositionen nedbragt (ganske vist med en frist), så nu opfylder de kravet i §39 stk.2 og skal således ikke screenes igen.


Svar

Miljøstyrelsen har svaret på et lignende spørgsmål, hvorfor der henvises hertil: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/revurdering/begraenset-revurdering-og-annoncering/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken