Screening for revurdering og anmeldelser

22-05-2018

Spørgsmål

For husdyrbrug (ikke IE) med en godkendelse efter den gamle lovgivning (§ 11, 12 eller kap 5) skal vi ikke revurdere husdyrbrugets godkendelse hvis totaldepositionen til kategori 1 og 2 natur overholder beskyttelsesniveauet. Vi er i gang med at screene de husdyrbrug men er kommet i tvivl om hvordan man skal håndtere hvis der på husdyrbruget, efter seneste godkendelse, er gennemført ændringer på husdyrbruget via anmeldeordningerne og hvis disse ændringer påvirker ammoniakemissionen. Disse ændringer er jo ikke en del af det godkendte, men er en del af husdyrbruget. Skal vi medtage disse ændringer i screeningen(beregningen)? Vi vil gerne have svar hurtigt idet screeningerne skal gennemføres inden screeningsværktøjet forsvinder i husdyrgodkendelse.dk.


Svar

Det er den meddelte godkendelse, der udløser kravet om revurdering. Selve revurderingen foretages af den faktuelle lovlige produktion på husdyrbruget, incl. efterfølgende anmeldelser.

 

Kommunen skal således revurdere husdyrbruget, som det ser ud efter anmeldelser. 

 

Om dette princip se nævnets praksis, f.eks. NMK-135-00022.

 

 

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken