Samlet revurdering af to husdyrbrug?

22-03-2018

Spørgsmål

Vi har en landmand, som ejer to husdyrbrug, der ligger 240 m fra hinanden. Husdyrbrug A blev i 2010 miljøgodkendt efter § 11 i husdyrbrugloven til hønniker, konsumæg. Husdyrbrug B er et IE-brug, som blev miljøgodkendt efter § 12 i 2010 til høner, konsumæg. Da husdyrbrugene blev miljøgodkendte i 2010, lå de på hver deres ejendom, med hver sit stuehus og adresse. Sidenhen har landmanden ændret matriklerne på ejendommene således, at de to husdyranlæg nu ligger på samme matrikel og har samme ejendomsnummer, der er registreret under adressen for husdyrbrug A. Husdyrbrugene kører ligeledes under samme CVR-nummer og CHR-nummer. Stuehuset til husdyrbrug B samt nogle mindre bygninger ligger på en tilstødende matrikel. De to husdyranlæg fungerer som sådan som to individuelle husdyrbrug, der i teorien vil kunne adskilles. De to bedrifter har hver sin foder og gødningshåndtering samt vandforsyning, som dog er koblet sammen i tilfælde af, at den ene vandforsyning skulle stå af. Der ud over er der et halmfyr på bedrift B, som forsyner begge bedrifter med varme. I forbindelse med, at miljøgodkendelsen for husdyrbrug B skal revurderes, da det er et IE brug, er vi kommet i tvivl om, hvorvidt vi skal nøjes med, at revurdere husdyrbrug B eller om vi skal lave en samlet revurdering for de to bedrifter? Jeg kontaktede husdyrfonen d. 6. marts 2018, hvor jeg snakkede med Ditte, som bad mig om at sende mit spørgsmål ind via husdyrhelpdesk.


Svar

Pligten til at revurdere følger den meddelte godkendelse og kan således ikke udvides til at omfatte andre anlæg, som ikke er omfattet af § 12 godkendelsen.

Både i godkendelsesbekendtgørelsen, i husdyrbruglovens bestemmelser og i forarbejderne til reglerne om revurdering henvises der til, at husdyrbruget, der revurderes, skal være omfattet af en eksisterende godkendelse. Kravet om revurdering følger således godkendelsen.

Efter nævnspraksis, jf. NMK-135-00004, havde kommunen revurderet to anlæg på samme ejendom samlet. Kun det ene af anlæggene havde en miljøgodkendelse. Det fremgår af nævnets afgørelse, at de to anlæg uden tvivl skal godkendes sammen i tilfælde af, at der foretages godkendelsespligtige ændringer på et af de to anlæg. Nævnet gør rede for, at revurderingen kun skal omfatte det anlæg, der har en miljøgodkendelse i forvejen og hjemviser sagen.

I dette tilfælde hvor der er to godkendelser på en nu samlet ejendom fører ikke til at kommunen skal træffe en samlet afgørelse om revurdering. Det øjeblik der foretages godkendelsespligtige ændringer på et af anlæggene, vil dette dog føre til krav om en samlet godkendelse for husdyrbruget.

I forhold til anlægget, der er godkendt i medfør af husdyrbruglovens § 11 i 2010 bemærkes det, at det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39, stk. 2, at § 11 godkendelser skal screenes for om totaldepotionskravet er overholdet, og hvis ikke, skal der foretages revurdering for dette forhold af også § 11 godkendelsen i 2018, jf. § 39, stk. 3.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken