Revurdering på baggrund af BAT-konklusion om miljøledelse

21-12-2017

Spørgsmål

Hvis der i en § 12 godkendelse, meddelt i 2017, er vilkår om implementering af miljøledelse inden 4 års dagen for BAT-konklusionen om miljøledelsessystem, skal godkendelsen så revurderes før 4 årsdagen for denne BAT-konklusion? Det drejer sig om et IE husdyrbrug.


Svar

Se tidligere helpdesksvar fra 20. december 2017 om vilkår om miljøledelse.

http://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/vilkaar-om-miljoeledelse/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken